العربية / Persian


ويزا، ويزاي تحصيلي، ويزاي كاري،ويزاي تجاري، موفقيت در اروپا

ويزا، ويزاي تحصيلي، ويزاي كاري،ويزاي تجاري، موفقيت در اروپا

طبق قوانين و سياست هاي مهاجرت درحال تغيير جدي، اولين گام ارائه درخواست ويزا است . اين يك تغيير جدي در روند پيگيري است كه هر متقاضي بايد از اين روند هزينه و صرف زمان مطلع باشد.

اينجاست كه تخصص ما كمك خواهد كرد .با ارائه پيشنهادات مهاجرتي دقيق و شايسته مي توانيم به شما درتشخيص نقاط ضعف هنگام ارائه درخواستتان كمك كنيم ،پاسخ شما به پرسشهاي ما كمك خواهد كرد . ما خدماتي را براي ياري شما طراحي كرده ايم كه جايگزين درخواست شما و ا


تحصيل در جمهوري چك -CR

ما به شما درارائه درخواست ادامه تحصيل ازخارج ار اروپا/جمهوري چك كمك خوهيم كرد .درصورتيكه نياز به برنامه تحصيلي مناسب داشته باشيد ما دراين رابطه هم شما را ياري خواهيم كرد.

شما مي توانيد ويزاي دانشجويي طولاني مدت براي دانش آموزان 18 سال يا سن بالاتر درخواست كنيد .براي دانش آموزان زير 18 سال به رضايتنامه كتبي والدين نيازاست .

اگر شما قبلا" با ويزاي توريستي در جمهوري چك درخواست داده ايد،نمي توانيد آن را به ويزاي تحصيلي تغييردهيد. هرچند مي توانيد براي اقامت طولاني تر ويزاي تحصيلي را به اقامت طولاني مدت تغيير دهيد تا زماني كه در CR مشغول به تحصيل هستيد .

اگر تمايل داريد براي اولين بار درخواست ويزاي تحصيلي بدهيد بايد از 1)كشوري كه در آنجا اقامت داريد يا2)كشوري

كار درجمهوري چك CR

براي يك فرد خارجي غير اروپايي مايل به كاردرجمهوري چك ، داشتن يك كارت استخدامي معتبرلازم است . اين كارت استخدامي چك دريست به سوي بازار كار اروپا .براي تقاضاي اين كارت استخدامي بايد اول كارفرما و موقعيت شغلي را پيدا كنيد يا ما اينكاررا براي شما انجام مي دهيم .

تقاضاي كارت استخدام بايد ازطريق وزارت خارجه جمهوري چك انجام شود- دراداره مهاجرت وامورپناهندگان ازطريق سفارت چك در اين كشور يا كشور مبداء خود ،صورت گيرد.

تجارت در جمهوري چك-CR 

يك شهروند غيراروپايي مي تواند تجارتي را بعنوان يك كارآفرين يا ازطريق تاسيس يك شركت تجارتي درCR آغاز كند. شروع يك تجارت /كسب وكار درCR به شما براي گرفتن ويزاي طولاني مدت يا اجازه اقامت طولاني مدت و درنهايت براي گرفتن سيتي زن شيپ /حق شهروندي كمكك خواهد كرد .

ما شما را براي گرفتن مجوز كار، تاسيس يك شركت، ثبت در سيستم تامين اجتماعي چك ،سيستم سلامت عمومي، اداره بازسازي و غيره راهنمايي خواهيم كرد.

اسناد لازم براي گرفتن ويزا 

اسناد زير در اكثرموارد براي اخذ ويزا لازم هستند:

  • يك سند مسافرتي (پاسپورت)
  • 2 قطعه عكس
  • يك فر م تقاضاي پرشده و كامل
  • سندي مبني بر قصد سفر يا اقامت در جمهوري چك (تاييديه مدرسه يا تحصيل، قراردادكاري، يا قرارداد كارفرماي آتي مبني بر استخدام شما)
  • سندي دال بر ضمانت مالي براي اقامت يا داشتن درآمد
  • سندي تاييد كننده براي مدت اقامت در جمهوري چك
  • برگه عدم سوء پيشينه (گزارش جنايي، زمينه تبهكاري)
  • دربعضي موارد كپي تاييد شده ديپلم يا مدرك پايان تحصيل متوسطه ازجمله ريزنمرات (طبق مقررات قانوني براي شغل خاص).اين اسناد بايد تاييد شده باشند.
  • بيمه پزشكي سفر

كليه اسناد بالا كه به زبان چك نيستند بايد به زبان چك ترجمه شوند توسط مترجم رسمي يا دادگاه چك.

ASPIYAN s.r.o. Petrská 12, 110 00 Praha - Czech Republic, e-mail: office@aspiyan.eu                                    Tel. WhatsApp (+420) 774 130 247 - EN, Farsi / (+420) 608 006 608 - EN